"Абайлаңыз: жұқа мұз!" ЖАДЫНАМА

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ «ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ «№ 16 БӨБЕК- ЖАЙЫ» КМҚК

РУС
ҚАЗ

28-64-67

Мекен – жайымыз
Қостанай қ., Садовая к-сі, 102

7:00-19:00

Жұмыс уақыты Дүйсенбі - Жұма
Сенбі - жексенбі - демалыс күндері

Жаңалықтар

"Абайлаңыз: жұқа мұз!" ЖАДЫНАМА

"Абайлаңыз: жұқа мұз!"
ЖАДЫНАМА
 
ҚҰРМЕТТІ АТА-АНАЛАР МЕН ПЕДАГОГТАР!
Балалардыересектердіңқадағалауынсызөзенгежібермеңіз, Оларғамұз кетужәнекөктемгі су тасқыныкезіндегісақтықшараларынтүсіндіріңіз.Есіңіздеболсын, су тасқыныкезінде, тіптімұз аз болса да, жазатайымоқиғаларкөбінесебалаларменболады. Балаларға су тасқыныкезіндегіжүріс-тұрысережелерінескертіңіз.Ағын су пайдаболғанкездемұзғашықпаңыз, ал тасқынкезіндемұзүстіндесырғанаунемесежарылғанмұзбойыншажүруқауіптіекенінайтыңыз!
 
 
Көпірденмұзөткелінкөргенде, рельстер мен басқақоршауларарқылыбүгілугеболмайды. Егерсізөзенденемесекөлдежазатайымоқиғағакездессеңіз, қаттыдауыстапкөмеккешақырыңыз, ересектерестидіжәнеқиындықтанқұтқараалады.Көктемгімұзағынықауіптіекенінбілгенжөн:
Жолдыкесіпөтуүшінөзенненөтугетырыспаңыз, мұздыңқозғалысыбасталдыжәне су астынатүсіпкетуіңізмүмкін.
 
Мұзғашықпаңыз, олжұқажәнекез-келгенуақыттаөзенбойыменалыпкетуімүмкін.
Мұздыңберіктігінаяғыңызбентексермеңіз, тіптіегерсіз оны жағалауғажақынжердежасасаңыз да, жұқамұзжарылып, суықсуғатүсіпкетесіз.
 
 
Есіңіздеболсын!  Осы уақыттамұздағыойындар, мұзжүружәне су тасқыныкезіндеқайықтарда, салдардажүзуөміргеқауіпті.